Tips en info

Om recht te hebben op het terugbetalingstarief bij uw mutualiteit, moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Die voorwaarden gelden zowel voor de zelfstandige thuisverpleging, als voor thuisverpleging bij een mutualiteit. Het is dus een fabeltje dat men minder moet betalen als de patiënt kiest voor verpleging uitgaande van een mutualiteit.

Voorwaarden:

Dit is alles.
Voor de medicijnen en het wondzorgmateriaal zorgt de patiënt zelf. De thuisverpleegkundige zorgt voor de rest (vb.: spuiten, naalden, pincetten,...)