Wat doen wij

Vooreerst dient gezegd dat voor iedere zorg die iemand nodig heeft, op ons kan beroep gedaan worden, ongeacht de leeftijd. Dit gaat zowel van basiszorgen tot gespecialiseerde zorgen, als palliatieve zorgen. Gezien onze ruime ervaring met de geriatrie, vormt dit toch wel één van onze grootste specialisaties.

Wat is geriatrie nu?

Geriatrie is de wetenschap betreffende het ontstaan, de behandeling en de preventie van ziekten bij ouderen. Geriatrische patiënten vertonen vaak verschillende ziektebeelden (multipathologie), ook nemen zij vaak meerdere geneesmiddelen (multifarmacie).

Het is aan ons thuisverpleegkundigen om aandachtig te zijn, deze zaken op te merken en eventueel door te spelen aan, en te bespreken met, de bevoegde instanties, als daar zijn: de familie, de huisarts, de kinesist, de logopedist, de bejaardenhelpster en andere.
WE MOETEN MULTIDISCIPLINAIR (SAMEN)WERKEN !!

Taken van de thuisverpleegkundige: