Diabeteseducator -Zorgtraject diabetes

Wat ?

Een zorgtraject is een samenwerking tussen 3 partijen namelijk de huisarts, endocrinoloog en de patient met diabetes type 2 en heeft een onbepaalde duur indien je 2 raadplegingen bij de huisarts heeft en 1 bij de specialist per 18 maanden. Bij de huisarts moet het GMD zijn ondertekend.

Wie ?

 • Patienten die reeds maximale orale behandeling krijgen maar waar er onvoldoende controle is of er wordt insulinebehandeling overwogen, de patient hoeft hiervoor nog GEEN insuline te spuiten.
 • Ook patienten die een behandeling krijgen met inspuitbare incretinemimetica of zullen starten behoren hiertoe.
 • Indien je 1 of 2 injecties krijgt met insuline kan je ook tot het zorgtraject toetreden.

Hoe ?

 • Educator zorgt voor de juiste attesten, voorschriften.
 • Educator geeft educatie rond het glycemietoestel, voeding, medicatie, diabetes, complicaties, ….
 • Zorgt voor attest voor nieuw glycemietoestel, sticks en naalden voor prikpen.
 • Eventueel doorverwijzing naar diëtist, pedicure , …
 • Jaarlijkse opvolging.
 • Uitlezen glycemietoestel.

Voordelen zorgtraject

 • Alle educatiesessies zijn volledig terugbetaald op voorschrift huisarts.
 • Glycemietoestel, sticks, priknaalden zijn gratis op voorschrift huisarts.
 • Betere opvolging van de aandoening door jaarlijkse educatieopvolging.
 • Gedeeltelijke terugbetaling van diëtist en podoloog op voorschrift huisarts.